Monthly Archives: mai 2011

Om museets oppgaver eller «Hjelp! Dette klarer museet ikke på egen hånd»

I stortingsmelding nr. 49 (2008-2009) Framtidas museum: Forvaltning, forskning, formidling fornying beskrives museets oppgavefelt som følger:

«[…] å utvikle og formidle kunnskap om menneskers forståelse av og samhandling med sine omgivelser. I dette ligger stor faglig frihet og samtidig utfordringer for museene i å definere og avgrense hva som er relevant og viktig i et samfunnsperspektiv.»

Forfatterne bak stortingsmeldingen ser ut til å ha stor tillit til museene. Og det er jeg, som en som jobber på museum, glad for og enig i.

Men samtidig synes jeg at det mangler noe. Hvordan skal museene avgjøre hva som er «relevant og viktig i et samfunnsperspektiv» uten å snakke sammen med publikum og, kanskje enda viktigere, uten å være i kontakt med dem som ikke kommer til museet? Samfunnet består av mennesker som enten besøker museet eller ikke – det er de som kan fortelle oss hva som er relevant for dem dvs. for samfunnet. Et museum uten kontakt til verden utenfor,  vil få store vanskeligheter med å «definere og avgrense hva som er relevant og viktig i et samfunnsperspektiv».

Museet trenger hjelp til å oppfylle sine oppgaver!

skrevet av Insa

Dialogmøter og hva innebærer det å invitere noen til dialog?

Vi har avtalt våre første dialogmøter med to grupper. I begynnelse av juni skal vi ha et møte med ungdommene på kultursenteret ISAK og i midten av juni skal vi møte representanter fra Trøndelag Folkemuseums Venner. Vi gleder oss og er veldig spente!

Mens vi venter reflekterer vi over noe Nicholas Burbules skriver i artikkelen sin:

«Is the invitation to participate already a kind of co-optation of radical critique and rejectionism? Are the dialogical aims of consensus, provisional agreement, and even understanding (across unresolved differences) based upon ideals of harmony and community that are always on somebody´s terms, and so threaten the maintenance of separate, self-determined identities? Finally, are there some differences that are simply unbridgeable in dialogue, gaps of understanding or belief that cannot be bridged – but which, in the attempt to bridge them, put some people at risk more than others?» (N. Burbules, The Limits of Dialogue as a Critical Pedagogy, s. 514)

Hva gjør vi med dette?                                                                                         Hvordan unngår vi å begrense det som kan bli sagt under møtene? Hvordan skal vi etablere en ramme som åpner for alle meninger og ytringer?

Litteratur

Hva vi leser kan du se her.

Har du forslag til litteratur og/eller kommentarer ?

Museumsdialog

Velkommen til prosjektet museumsdialog.

Bloggen vil vi bruke til å holde kontakt med våre dialogpartnere, med våre kolleger på forskning om museer og med alle andre som måtte være interessert i prosjektet museumsdialog.

Du er velkommen til å legge igjen kommentarer, komme med tips til litteratur, blogger og nettsteder som er relevant for prosjektet.

Vi som står bak bloggen og prosjektet er Hanna Mellemsether, forskningskoordinator ved Museene i Sør-Trøndelag, og Insa Müller, prosjektmedarbeider og  forskningsassistent på museumsdialog.

Prosjektet foregår i regi av Sverresborg, Trøndelag Folkemuseum, ett av Museene i Sør-Trøndelag, i samarbeid med NTNU, program for Kulturminneforvaltning v/professor Ola Svein Stugu.

Invitasjon

Vi har valgt ut ulike grupper museumsbrukere og potensielle museumsbrukere som samtalepartnere. I løpet av forsommeren vil vi gjennomføre dialogmøter med disse og kanskje vil dialogen også fortsette på bloggen.