Category Archives: Forskning

Forskerseminar på Oscarsborg

To dager med intensiv gjennomgang av et ti-talls forskningstekster ,  inspirerende foredrag, plutselig sommer, sjø og  mange kloke kolleger. Slik var det siste forskningsseminaret  i prosjektet «Forskning i museer og arkiv» i regi av Kulturrådet.

FoMuA startet i 2010 og vil bli avsluttet med en stor konferanse i oktober, hvor flere av delprosjektene vil bli presentert. I mellomtiden skal forhåpentligvis artiklene også publiseres (noen er allerede ute!).

Utgangspunket for dette prosjektet (som opprinnelig het Forskning OM museer og arkiv, merkelig nok) var at Kulturrådet ønsket en økt satsning på forskning i museer og arkiv, og samtidig bidra til en vitenskapeliggjøring av den tekstproduksjonen som foregår i KUD-museer. I tillegg skulle prosjektet  «bidra til å etablere institusjonene som aktører på den nasjonale og internasjonale forskningsarena.»  Nå ventet vel heller ikke Kulturrådet at målene skulle være nådd i løpet av de to årene prosjektet varer, så kjapt utvikles ikke engang museene!  Men det er en god start. Vi har vist at museene kan forske og formidle forskningen gjennom artikler, bøker og avhandlinger. Samtidig ser vi også hvor få møteplasser vi har som forskere i KUD-museene, og hvor få publiseringskanaler vi har for å bli ‘aktører på den nasjonale og internasjonale forsknignsarenaen’. Hvor er denne arenaen?

Det finnes noen tidsskrifter som er aktuelle, men de fleste er enten lokale (årbøker), eller tematisk smale (feks Heimen). Ved noen museer arbeides det for å lage skriftserier med fagfellevurdering, men uansett vil dette være tematiske publiksjoner knyttet til museers ansvasrsområder.

Nordisk Museologi er det eneste tverrfaglige museumstidsskriftet hvor man kan publisere på nordisk språk: «The twice-yearly peer-reviewed journal focuses on issues and themes currently in the spotlight in the fields of museology, art, natural and cultural heritage…» . Ane Herskov Nilsen (Center for Museologi, Aarhus Universitet) er hovedredaktør og Brita Brenna fra (Senter for museumsstudier UiO) norsk representant i redaksjonen. Dette burde være tidsskriftet for norske museumsansatte som ønsker å publisere på faglig høyt nivå. Kanskje kan dette Kulturrådsprosjektet bidra til en økning av artikler fra museene. Og kanskje vil det etterhvert kunne  besvare det evige spørsmål: hva er forskning i museene?

Møte med Natur og Ungdom

I forrige uke var Hanna og jeg på møte med Natur og Ungdom. Vi presenterte vår prosjektidé og fikk tilbakemelding på hva ungdommene fra Natur og Ungdom tenker om det å formidle miljøhistorie på friluftsmuseum. Vi fikk mange gode innspill hvordan vi kan videreutvikle ideen.

En interessant observasjon som Natur og Ungdom delte med oss er at mange knytter miljø- og klimaspørsmål til utviklingene som startet med industrialiseringen. Er dette kanskje en grunn for at noen anser folkemuseet med sitt overvekt av bygninger fra 1700- og 1800-tallet, som et sted der et miljøperspektiv ikke har noe plass? (Dette gjelder kanskje i sær grad dersom man setter likhetstegn mellom et miljøperspektiv og miljøspørsmål og klimaforandringer.)

En annen ting vi snakket om er at det vil være viktig å lage et miljøhistorisk tilbud som unngår faren for å bli iaktatt som et «stunt» fra museets side, der museet forsøker å ri bølgen med et mote-tema. Det gjelder heller å lage et opplegg som viser at miljøhistorie – forstått som samspill mellom menneske og dens naturlige omgivelser og hvordan de påvirker hverandre i et historisk perspektiv – er en grunnlegende drivkraft i kulturhistorien.

Dette var bare to tanker av mange, mange, mange.

Jeg grugleder meg til å transkribere opptakene – gruer meg litt til å høre min egen stemme på bånd, gleder meg mye til å lytte en gang til på inspillene og ideene Natur og Ungdom kom med! Og som Hanna og jeg fant ut (igjen):                Noen ganger er to hoder bare ikke nok!

Litteratur

Hva vi leser kan du se her.

Har du forslag til litteratur og/eller kommentarer ?